Få bedre indeklima med adiabatisk køling i produktionslokalerne

I produktionslokaler, hvor der arbejdes med maskiner, vi der ofte ske en opvarmning og udtørring af luften. Maskinerne afgiver varme og denne er med til at gøre luften mere tør, end godt er. Man ender med at have et lokale, hvor luften både er for varmt og for tør. Og det går ud over medarbejdernes trivsel. Ingen har det godt med at arbejde i et dårligt indeklima. Ofte kan man opleve problemer med statisk elektricitet og indtørrede slimhinder, med lavere effektivitet i produktionen til følge.

Her kan adiabatisk køling være en løsning. Princippet bag bygger på termodynamikkens første lov, der siger, at energi ikke kan forsvinde ud af et lukket system. Den flytter bare andre steder hen. Det kan hurtigt blive meget langhåret at forklare, men resultaterne er ikke til at tilbagevise. Med adiabatisk køling blæser man forstøvet vand ud i luften. Den varme luft medvirker til at få vandet til at fordampe, og i den proces falder temperaturen. Det er faktisk ret smart og energivenligt.

En adiabatisk afkøling sparer energi

Ved at bruge den allerede eksisterende energi i lokalet, nemlig varmen fra maskinerne, til at skabe et bedre indeklima, så får man et system, der er meget energivenligt. Et traditionelt klimaanlæg vil ofte bruge mere energi, fordi det, så at sige, skal skabe det hele fra bunden af. Med adiabatisk køling tager man fat i de processer, der allerede er til stede, og udnytter dem. Når varmen fra maskinerne bruges til at fordampe vandet, så falder temperaturen, samtidigt med at luftfugtigheden stiger. Det er vel den mest enkle måde at forklare systemet på.

Sådan får man adiabatisk køling sat op

Når man skal sætte et anlæg med adiabatisk køling op, så er der flere veje at gå. Enten kan man bruge allerede eksisterende skakter til ventilation, hvis der er sådan nogle i lokalet. Her kan man opsætte anlægget. Ellers kan man sætte anlægget op direkte i lokalet. Begge metoder giver en forbedring af indeklimaet, som gerne skulle kunne mærkes, både på medarbejdernes trivsel og på produktionsniveauet. I sidste ende vil det formentlig også kunne aflæses på bundlinjen.